eller klik forskellige steder på nedenstående tegningDel eller hjælp med at rette_fejl_og_mangler
Del kampagnen

Udbred eller deltag i Kampagnen:

"Hvad vi selv kan gøre?
- for klimaet og for at vi alle kan tilpasse os"

Klimaaftryk_pga_Forbrug_af_k�d_t�j_transportOmdirigere_vand_vha_DMIs_lokal_vejrudsigterByn�r_natur_og_hygiejnisk_afl�bLokal_fastholdelse_af_vandTilbageholde_vand_via_udgravede_terrasserTilbageholde_vand_p�_tage_eller_gavleTeknisk udstyrAfledning_af_vand_via_overflader

Kontakt ang kampagnen: Phillip S. Bøgh: 2phillipsmail @gmail.com 

Huset  illustrerer værdier, der skal beskyttes - tæt beboelse, industri, landbrug, infrastruktur...
Bakken til venstre illustrerer et hydraulisk vandtryk hen imod værdier.
Pile illustrerer den tvungne afløbsretning.
Julemanden illustrerer vores forbrugsmønster.

Click forskellige steder på kortet herover, læs og byd ind på de emner du finder interrassante - dine unikke idéer, som vi sætter på siden, kan du få registreret under den åbne licens Creative Commons license

Mål:
Formålet med kampagnen er at vi sammen opdager de mange muligheder, der er for at vi selv (og kommunerne) kan gøre noget aktivt for at reducere klimagasserne - vores egne klimaaftryk. Dertil kommer klimatilpasning - dvs. hvordan vi tilpasser os bedst.

Kun i menneskeverdenen er alt opdelt. Der er sammenhæng imellem alle delmålene og for at forstå helheden er der links imellem delmålene.


Delmål:
Form: Det skal være sjovt og interessant at deltage OG ikke mindst, vi skal opleve en fælles begejstring for, at det ér muligt at gøre en forskel.

Opbygningen er også vigtig. De øverste lag med tegningerne skal være så nemt forståelige at børn kan have glæde i at se sammenhænge blot ved at klikke sig rundt. Næste 2. lag af links kan være vanskeligere grafik og tekster, som taler til at ikke-fagfolk kan bidrage med borgernære ideer til en livsbekræftende livsstil, der gavner kampagnens formål. Det nederste 3. lag er krævende og detaljerne er perspektiveret – dertil kommer at forslagene kan kræve at virksomheder, flere husholdninger, landsbyfællesskaber, økosamfund eller kommuner går sammen om løsningerne - det kan ofte kræve en faglig indsigt.

Herunder er der 2 overordnede links og 10 links til delmål. - skriv gerne:

Din mening.
Velplanlagte skybrudsløsninger
- Kombineret ALT efter behov.

Kan du ikke finde emnet se menuen herunder:

Optimal klima- og klimatilpasningsløsning:

  1. Velplanlagte skybrudsløsninger
  2. Behov-afhængige løsninger
  3. Klimaaftryk pga. privat forbrug, tøj og rejser
  4. Klimaaftryk fra bolig og landskabet omkring
  5. DMInuvejr og deraf muligheder
  6. Lokal fastholdelse af vand i dale
  7. Tilbageholdelse af vand på tage og gavle
  8. Afledning af vand via overflader (eksempler)
  9. Selvrensende bynatur, bynær natur og hygiejnisk vandrensning
  10. Udgravede bassiner og terrasse-landskaber

Keywords tilknyttet hvert emne.

1. Planlægning bl.a. via baggrundsanalyser over muligheder og GIS-kort
2. Reelle behovsanalyser bla. via Laddering interviews & techniques
3. Klimaaftryk, ressourcebevarelse, energioptimering, færre klimagasser
4. Klimaaftryk, boligplanlægning, klimagasser,
5. DMInuvejr, tørkevarsling af nedbøren, skybrudsvarsling, boligsikring
6. Tilbageholde vand i dale, afledning, afdampning, nedsivning, overløb
7. Funktionel natur til styring af vand
8. Håndtering af klimaløsninger, forskellige vilkår / forskellige naturtyper
9. Terræn afhængig afløb og forebygge sygdomme
10. Forsinkelsesmetoder, vand holdes i plateauer

Dette er et sam-udviklingsprojekt startet af biolog Phillip Bøgh - dvs. vi videre-udvikler og vedligeholder sammen sitet igennem sociale medier (et ”open source society pathway” projekt).